Nefret Söylemi Nedir?

0 343

Nefret söylemi nedir? Birleşmiş milletler nefret söylemini belli gurupların üyelerine karşı nefreti kışkırtma, teşvik etme ya da bunlara karşı şiddeti kışkırtma olarak tanımlamıştır. Üye devletlerden, bu türde konuşmalara karşı önlem alacak kanunlar yapmalarını talep eder. Dolayısıyla kabaca nefret propagandası olarak düşünülecek bir fikirdir bu.

Bir başka kanıya göre de önemli olan “yaralayan sözcükler” fikridir. Burada düşünce propaganda değil saldırıdır. Bu durumda nefret dolu sözcükler öteki olanları nefrete teşvik etmekten ziyade doğrudan, düpedüz karşısındakini hedef alan bir saldırı olarak kullanılır. Burada bahsi geçen olguda önemli olan husus, söylemin kim tarafından ve hangi bağlamda söylendiğinin farkı yarattığını görebiliriz.  Nefret genellikle fark edilmez.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.